СумДПУ імені А.С.Макаренка

СумДПУ імені А.С.Макаренка

СумДПУ імені А.С.Макаренка
Сумы, ул. Роменская, 87

Категории:

Образование
+380542221517

Сьогодні СумДПУ ім. А.С. Макаренка – сучасний вищий навчальний заклад ІІІ-IV рівнів акредитації, що є одним із найбільших науково-методичних і культурних центрів Сумської області та Слобожанщини. У 2004 р. університет став лауреатом рейтингу вищих навчальних закладів України «Софія Київська».

За ліценціями, виданими МОН України, університет нині готує близько 8 тисяч студентів денної, заочної й екстернатної форм навчання за чотирма основними напрямками («Педагогічна освіта», «Фізичне виховання і спорт», «Фізика», «Специфічні категорії») та 27 спеціальностями. Усі спеціальності педагогічного напряму подвійні, що дає змогу випускнику викладати кілька дисциплін і надає йому значну перевагу на ринку праці.

СумДПУ також має ліцензії на перепідготовку і підвищення кваліфікації за базовими акредитованими спеціальностями, підготовку до вступу у вищі навчальні заклади громадян як України, так і іноземних громадян.

Потужне й результативне керівництво університетом здійснюється ректоратом на чолі з кандидатом педагогічних наук, професором А.І. Кудренком.